Generické voliče
Pouze přesné shody
Vyhledávání v názvu
Vyhledávání v obsahu
Voliče typu příspěvku

Přehled

Ochrana dat

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 4. června 2024 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku.

V tomto prohlášení o ochraně údajů vysvětlujeme, jak nakládáme s údaji, které máme https://schlueter-automation.de obdržel od vás. Doporučujeme vám, abyste si toto prohlášení pozorně přečetli. Při našem zpracování dodržujeme předpisy o ochraně osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Děláme to pomocí těchto zásad ochrany osobních údajů;
 • snažíme se omezit náš sběr osobních údajů pouze na ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro legitimní účely;
 • v případech, kdy je vyžadován váš souhlas, žádáme nejprve o váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;
 • přijímáme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a požadujeme totéž od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům nebo na jejich opravu či vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo byste chtěli přesně vědět, jaké údaje o vás uchováváme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchování

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů souvisejících s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Cookies

Abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby, používáme my a naši partneři technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Pokud s těmito technologiemi souhlasíte, můžeme my a naši partneři zpracovávat osobní údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Pokud svůj souhlas neudělíte nebo neodvoláte, mohou být ovlivněny některé funkce. Více informací o těchto technologiích a partnerech najdete v našem Cookie-Richtlinie

3. Postupy zveřejňování

Osobní údaje poskytujeme, když nám to ukládá zákon nebo soudní příkaz, např. B. na žádost orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném zákonem, poskytnout informace nebo pro vyšetřování záležitosti ovlivňující veřejnou bezpečnost.

Pokud jsou naše webové stránky nebo podnik získány nebo prodány v rámci fúze nebo akvizice, mohou být vaše informace zpřístupněny našim poradcům a potenciálním kupcům a převedeny na nové vlastníky.

Schlüter Automation und Sensorik GmbH se účastní IAB Europe Transparency & Consent Framework a dodržuje jeho specifikace a směrnice. Využívá platformu pro správu souhlasů s identifikačním číslem 332. 

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

Google nesmí používat data pro jiné služby Google.

Blokujeme specifikaci úplných IP adres.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k bezpečnosti osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití osobních údajů a neoprávněný přístup k nim. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytní lidé, že přístup k údajům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky třetích stran, které jsou připojeny prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji zacházet spolehlivým nebo bezpečným způsobem. Doporučujeme vám, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změny těchto zásad ochrany osobních údajů. Doporučuje se, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste věděli o případných změnách. Kromě toho vás budeme aktivně informovat, pokud to bude možné.

7. Přístup k vašim údajům a jejich změna

Máte-li jakékoli dotazy nebo byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás uchováváme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi děje a jak dlouho jsou uchovávány.
 • Právo na informace: Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme.
 • Právo na opravu: Máte právo kdykoli doplnit, opravit, vymazat nebo zablokovat své osobní údaje.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje vymazat.
 • Právo na přenositelnost vašich údajů: Máte právo požadovat od správce všechny své osobní údaje a nechat je v plném rozsahu předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Toto dodržujeme, pokud neexistují oprávněné důvody pro zpracování.

Vždy prosím jasně uveďte, kdo jste, abychom měli jistotu, že neměníme nebo nemažeme údaje nesprávné osoby.

8. Podání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

Schlüter Automation a Sensorik GmbH
Bergstrasse 2.
79674 Todtnau
Německo
Webové stránky: https://schlueter-automation.de
E-mail: mail@schlueter-automation.de
Telefonní číslo: +497671992560