Yleiset valitsimet
Vain täsmälliset ottelut
Hae nimikkeestä
Etsi sisältöä
Viestityypin valitsimet

Yleiskatsaus

Myynti-, toimitus- ja maksuehdot

1 voimassaoloaika

1.1 Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin toimituksiin ja muihin palveluihin liittyviin tarjouksiimme. Ne ovat etusijalla muihin säännöksiin nähden yksinomaan voimassa olevina sopimusehtoina, ellei me nimenomaisesti tarjoa tai vahvista niitä kirjallisesti. Ehdoistamme poikkeavat asiakkaan ehdot eivät päde kokonaisuutena.
1.2 Muussa tapauksessa Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan meidän ja asiakkaamme välisiin oikeussuhteisiin. Irtaimen omaisuuden kansainvälistä ostamista ja kansainvälisten myyntisopimusten tekemistä koskevien yhtenäisten lakien määräyksiä ei sovelleta, jos ne eivät vastaa ehtojamme.

2 Tarjous ja sopimuksen tekeminen

2.1 Kaikki tarjouksemme eivät ole sitovia
2.2 Tehdyt tilaukset ovat meille sitovia vain siltä osin kuin olemme vahvistaneet ne kirjallisesti tai toteuttaneet nopealla toimituksella ja laskutuksella. Tytäryhtiösopimukset ja muutokset on tehtävä myös kirjallisesti.
2.3 Jos kyseessä on sovittu kokeilutoimitus (esimerkkitoimitukset), osto katsotaan päättyneeksi ja tavarat asiakkaan hyväksymäksi, jos hän ei ilmoita kieltäytymistä 4 viikon kuluessa toimituksesta ja palauttaa samalla tavarat. Asiakas vastaa paluukuljetuksen kustannuksista; Voimme laskuttaa hänelle kaikista virheettömällä tavalla toimittamiemme tavaroiden korjaus- ja / tai ylläpitokustannuksista.
2.4 Pidätämme oikeuden korjata virheet tai virheet tilausvahvistuksissamme ja laskuissamme. myös tekniset ja suunnittelun muutokset tilattuihin tuotteisiin, jotka eivät merkittävästi vaikuta niiden toimintaan ja arvoon. Jos tämä johtaa merkittäviin hintojen tai määräaikojen muutoksiin asiakkaan haitaksi, hänellä on oikeus peruuttaa; ei kuitenkaan silloin, kun virhe tai virhe oli hänelle ilmeinen.
2.5 Meillä on kaikki kustannusarvioihin, piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin liittyvät omistus- ja tekijänoikeuksien hyväksikäyttöoikeudet. niitä ei saa asettaa kolmansien saataville, ja ne on palautettava meille pyynnöstä, jos sopimusta ei tule tai se irtisanotaan ennenaikaisesti.

3 Toimitusvelvoite ja -aika

3.1 Täytämme periaatteessa toimitusvelvollisuutemme yrityksemme toimipaikassa. Toimituspäivä on päivä, jona tavarat lähetetään, tai jos lähetys viivästyy syistä, joista emme ole vastuussa, päivä, jona meille ilmoitetaan, että tavarat ovat valmiita lähetettäväksi.
3.2 Osittaiset toimitukset ovat sallittuja, ja niitä pidetään riippumattomina toimituksina maksujen ja valitusten suhteen.
3.3 Toimitusten ja palveluiden päivämäärät ja määräajat ovat sitovia vain, jos olemme vahvistaneet ne sitoviksi kirjallisesti. Tämän noudattaminen edellyttää asiakkaalta etukäteen sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Sovitut toimitusajat alkavat tilauksen vahvistamispäivänä ja siirtyvät vastaavasti, kunnes asiakkaan toimittamat asiakirjat tai vielä avoinna olevat tekniset kysymykset on selvitetty hänen kanssaan.
3.4 Jos emme voi noudattaa sovittuja päivämääriä tai määräaikoja odottamattomien tapahtumien, kuten teollisen toiminnan tai merkittävien toimintahäiriöiden seurauksena, joita tapahtuu meille tai toimittajillemme, asiakas tekee ilmoituksestamme asianmukaisen uuden päätöksen kanssamme eikä saa viivästymisestä mitään oikeuksia . Tämä pätee myös, jos tapahtuma tapahtui jo olemassa olevan viiveen aikana.
3.5 Jos toimituksemme tai palvelumme ovat oletusarvoisia, asiakas antaa meille kohtuullisen lisäajan ennen kuin hän puolustaa oletusoikeuksia. Jos lisäaika on päättynyt ilman tulosta, hän voi joko peruuttaa sopimuksen lukuun ottamatta uusia vaatimuksia, jos hän ilmoitti tästä määräaikaa asettaessaan, tai jos hänelle on aiheutunut vahinkoa laiminlyönnistämme, vaatia korvausta laiminlyönnistä. Jokaisesta täydestä viikosta lisäajan päättymisen jälkeen tämä on enintään ½%, mutta yhteensä enintään 5% niiden toimitusosien arvosta, joita viivästymisen vuoksi ei voida käyttää sopimuksen mukaisesti.
3.6 Jos valmiiden osien lähetys viivästyy asiakkaan vastuulla olevista syistä, voimme veloittaa hänelle varastointikustannukset, yleensä 0,5% laskusummasta kuukaudessa tai sen osassa, kahden viikon kuluttua lähetysvalmiudesta. Kun asetettava kohtuullinen määräaika on päättynyt ilman tulosta, meillä on myös oikeus hävittää toimitus tavara ja toimittaa asiakkaalle sitten kohtuullinen lisäaika.
3.7 Jos takaisinmaksutilauksia ei vaadita sopimuskauden aikana, meillä on oikeus laskuttaa tavarat, jos ne lähetetään samanaikaisesti, tai edetä kohdan 3.6 mukaisesti. Jos sopimusajasta ei ole sovittu, meillä on oikeus näihin oikeuksiin vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä.

4 hintaa

4.1 Hintamme, jotka on mainittu tarjouksissa, hinnastoissa, tilausvahvistuksissa ja laskuissa, ovat vapaasti tehtaalla -kohteita, joihin lisätään toimitushetkellä sovellettava vero.
4.2 Pakkaus- ja toimituskulut lasketaan erikseen. Pakkauksia ei oteta takaisin.
4.3 Hintamme perustuvat sopimuksen tekohetkellä annettuihin kustannuksiin. Jos materiaali- tai työvoimakustannuksemme, meille maksettavat rahtikustannukset tai toimittajiemme hinnat nousevat toimitushetkellä, meillä on oikeus nostaa hintoja asianmukaisesti. Tätä ei sovelleta, jos sopimuksen mukainen toimituspäivä (kohdat 3.3, 3.4) on neljän kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä.

5 Maksuehdot

5.1 Laskut toimituksista maksetaan heti laskupäivän jälkeen, vapaasti määritelty maksaja, muut laskut myös välittömästi, ellei kirjallisesti ole toisin määritetty. Käteisalennus on sallittu vain vastaavassa laskussa ilmoitetuin ehdoin, mutta ei periaatteessa vekselimaksuista.
5.2 Pidätämme oikeuden toimittaa asiakkaille vain käteismaksua tai postiennakkoa vastaan.
5.3 Käteisvaraamattomien maksujen ajantasaisuus riippuu päivämäärästä, jona tilimme hyvitetään.
5.4 Laskumme maksetaan sekillä tai vekselillä vain maksun perusteella, ja muutoksiin vaaditaan etukäteen antama suostumus. Asiakas vastaa kaikista vekseleihin ja sekkeihin liittyvistä kustannuksista. Emme ole vastuussa mielenosoituksen ajantasaisuudesta. Jos asiakas ei noudata vekseliä tai sekkiä maksettavan laskuvaatimuksen eräpäivän jälkeen, hän ei maksa laskuilmoitusta.
5.5 Asiakas voi nostaa vastakanteita vain sellaisista erääntyneistä maksuvaatimuksistamme, jotka on laillisesti perustettu tai joita emme ole kiistäneet.
5.6 Maksujen pidättäminen on sallittua vain sopimukseen perustuvan toimituksen tai palvelun puutteiden vuoksi, joista asiakas on ilmoittanut laillisesti.

6 Riskien siirto, toimitus, palautukset

6.1 Toimitusosien vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen, katoamisen tai pilaantumisen riski siirtyy asiakkaalle heti, kun lähetys lähtee yrityksestämme, vaikka olisimme ottaneet muita palveluja, kuten lähetyskustannuksia tai toimituksen. Tämä koskee myös näytetoimituksia (kohta 2.3).
6.2 Jos lähetys viivästyy asiakkaan vastuulla olevista syistä, riski siirtyy hänelle, kun hänelle ilmoitetaan, että tavarat ovat valmiita lähetettäväksi.
6.3 Lähetys tapahtuu kaikissa tapauksissa asiakkaan lukuun. Meillä on oikeus, mutta ei velvollisuus, ottaa liikennevakuutus omalla kustannuksellaan.
6.4 Täydellisessä kunnossa toimitetut tavarat voidaan ottaa takaisin vain, jos olemme antaneet siihen kirjallisen ennakkosuostumuksen. Esimerkkitoimituksia lukuun ottamatta (osa 2.3) annamme yleensä lunastusluottojen vähennettynä lunastusmaksulla, joka on 20% tavaroiden arvosta. Asiakas vastaa palautuksen riskistä ja kustannuksista sekä palautusmaksusta riippumatta mahdollisista korjaus- ja / tai ylläpitokustannuksista.

7 Takuu

7.1 Jos toimituksessamme on vika Saksan siviililain (BGB) 459 §: ssä tarkoitetulla tavalla ja jos siitä on ilmoitettu hyvissä ajoin, ostaja voi vaatia meiltä takuuta 12 kuukauden kuluessa riskin siirrosta tavalla, että korjaamme vialliset osat tai harkintamme mukaan vaihdamme ne toimittaa. Siltä osin kuin valitus osoittautuu perustelluksi, meidän on vastattava korjauksen tai korvaavan toimituksen kustannuksista, mukaan lukien toimitus, sekä purkamisen ja asennuksen kohtuulliset kustannukset, sikäli kuin tällaiset kustannukset aiheutuvat asiakkaalle, mutta eivät ylitä hänen aiemmin ilmoittamiaan määriä.
7.2 Virhe ilmoitetaan hyvissä ajoin vain, jos siitä on ilmoitettu meille kirjallisesti postitse 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai, jos vika on piilotettu, XNUMX päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Asiakkaalla on todistustaakka määräajan noudattamisesta. Joka tapauksessa valituksen vastaanottopäivä on ratkaiseva. Pelkkä suullinen tai faksiyhteys ei riitä.
7.3 Jos myöhempi toimitus tai korvaava toimitus on mahdotonta tai jos se aiheuttaisi suhteettoman korkeita kustannuksia, voimme peruuttaa sopimuksen.
7.4 Asiakkaan on annettava meille riittävästi aikaa ja tilaisuuksia valitettujen vikojen tutkimiseen ja onnistuneiden korjausten tai korvaavien toimitusten suorittamiseen ja ilmoitettava meille todennäköisistä purku- ja asennuskustannuksista. jos hän kieltäytyy tekemästä niin, vapautamme takuun.
7.5 Takuuta ei anneta sopimattomasta tai väärästä käytöstä, kemiallisista, sähköisistä tai ilmastollisista vaikutuksista, joita ei ole mainittu sopimuksessa, asiakkaan tai kolmansien osapuolten virheellisestä kokoonpanosta tai käyttöönotosta, luonnollisesta kulumisesta, liiallisesta rasituksesta, virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä, elleivät ne ole meidän syytä johtuvat.
7.6 Epäasianmukaisesti tai ilman asiakkaan tai kolmansien osapuolten suostumusta tehdyt muutokset tai korjaustyöt mitätöivät takuun mahdollisista seurauksista.
7.7 Asiakas voi peruuttaa sopimuksen tai vähentää vastatuotetta, jos vian sattuessa annamme kohtuullisen lisäajan korjauksen tai korvaavan toimituksen kulumiselle vikamme takia Sama pätee, jos meidän on mahdotonta korjata tai vaihtaa sitä tai jos yritys tehdä niin on epäonnistunut kahdesti.
7.8 Ostajan lisävaatimukset, jotka ylittävät kohdassa nro. 7.1 ja 7.6 suljetaan pois, etenkin seuraamusten korvausvaatimukset, ellei vastuumme perustu tahalliseen tai törkeään huolimattomuuteen. Vahingonkorvausvastuu takuuehtojen takia puuttuu vain, jos takuun tarkoituksena oli välttää tapahtuneet vahingot.

8 Omistusoikeuden varaaminen

8.1 Toimitetut tavarat ovat omaisuutemme (varatut tavarat), kunnes kaikki asiakassuhteemme on maksettu kokonaisuudessaan. Vekseleitä ja sekkejä pidetään maksuna vain, jos meidät vapautetaan niistä. Omistuksen säilyttäminen peruutetaan asettamalla yksittäiset vaatimukset nykyiseen laskuun tai piirtämällä saldo ja tunnistamalla se.
8.2 Käsittely tapahtuu meille lukuun ottamatta ostajan omistusoikeuden hankkimista Saksan siviililain (BGB) 950 §: n mukaisesti ilman minkäänlaista velvoitetta. Jalostetut tavarat auttavat turvaamaan vaateemme varattujen tavaroiden laskuarvossa.
8.3 Jos kyseessä on jalostus tai yhdistelmä ja sekoitus muiden tavaroiden kanssa, jotka ostaja ei kuulu meille, muodostaen yhtenäisen uuden tuotteen, meillä on oikeus uuden omaisuuden yhteisomistukseen suhteessa varattujen tavaroiden arvoon muihin jalostettuihin ja / tai lisättyihin tavaroihin luovutuksen yhteydessä. Käsittely ja / tai yhteys. Sama koskee käsittelyssä tai yhdistelmässä syntynyttä uutta tuotetta kuin varattuja tavaroita; niitä pidetään näissä säännöksissä tarkoitettuna varattuina tavaroina.
8.4 Ostajalla on oikeus ja valtuudet myydä varattu omaisuutemme (kohdat 8.1-8-3) vain tavanomaisessa liiketoiminnassa ja tavanomaisissa ehdoissaan ja vain sillä varauksella, että kohdassa 8.5 tarkoitetut saatavat todella siirretään meille. Tämä valtuutus voidaan peruuttaa, jos asiakas laiminlyö maksun. Hänellä ei ole oikeutta luovuttaa varattuja tavaroita muulla tavoin, etenkin pantata niitä tai luovuttaa niitä vakuudeksi.
8.5 Ostaja luovuttaa täten meille vaatimuksen omistusoikeuden alaisten tavaroiden jälleenmyynnistä riippumatta siitä, myydäänkö omistusoikeuden alaiset tavarat uudelleen ilman käsittelyä vai sen jälkeen ja myydäänkö niitä edelleen yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Siirretyn vaatimuksen tarkoituksena on turvata kaikki liikesuhteesta johtuvat saatavamme omistusoikeuden alaisten tavaroiden arvon määrällä. Jos asiakas myy varatut tavarat yhdessä muiden tavaroiden kanssa, jotka eivät kuulu meille, jälleenmyynnistä saatavan siirto koskee vain varattujen tavaroiden arvon määrää. Varattujen tavaroiden arvo perustuu laskuarvoon. Tämän määräyksen mukainen ennakkomaksu ulottuu asiakkaan saldosaatavaan asiakasta kohtaan; Kohdan 8.1 virkettä 3 sovelletaan vastaavasti omistusoikeuden laajennettuun säilyttämiseen.
8.6 Asiakkaalla on oikeus periä saatavat jälleenmyynnistä, kunnes peruutamme sen milloin tahansa.
8.7 Jos meille olemassa olevien arvopapereiden arvo ylittää saatavamme yhteensä yli 20%, olemme velvollisia vapauttamaan tai peruuttamaan siirtävät arvopaperit asiakkaan pyynnöstä, jolloin pidätämme oikeuden valita vapautettava vaatimus.
8.8 Asiakkaan on ilmoitettava meille välittömästi kaikista varatuista tavaroista johtuvien oikeuksiemme ja kolmansien osapuolten meille osoittamien vaatimusten heikentymisestä erityisesti täytäntöönpanotoimenpiteiden vuoksi.
8.9 Omistusoikeuksien puolustaminen ei merkitse sopimuksen irtisanoutumista.

9 Maksuviivästys

9.1 Jos asiakkaalla on maksuviivästys huomattavan pienestä summasta tai jos hänen taloudellinen tilanne ja maksuvalmius heikkenee huomattavasti (esim. Sekki- tai laskuprotesti, maksun keskeyttäminen, maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen), voimme maksaa välittömästi kaikki vaatimuksemme häntä vastaan erääntyvät maksetuista maksuehdoista tai suorituksen perusteella hyväksytyistä vekseleistä riippumatta.
9.2 Asiakkaan maksukyvyttömyyden tai maksukyvyttömyyden sattuessa (kohta 9.1) meillä on oikeus peruuttaa kaikki hänen kanssaan tehdyt sopimukset, joita ei ole vielä täysin toteutettu.
9.3 Jopa peruuttamatta sopimusta ja asettamatta määräaikaa Saksan siviililain (BGB) 329 §: n mukaan, asiakkaan maksuhäiriön sattuessa meillä on oikeus vaatia varatut tavarat (§ 8) ja pidättää nämä ja jäljellä olevat toimitukset, kunnes kaikki vaatimuksemme on maksettu kokonaan.
9.4 Epäonnistumisen aiheuttamina vahingoina voimme vaatia korkoa tavanomaisella pankkiluoton korolla tai valintamme mukaan 4% yli Deutsche Bundesbankin diskonttokoron ilman erityistä todistetta, emme sulje pois maksukyvyttömyydestä aiheutuvien vahinkojen korvaamista.

10 Muut peruuttamisoikeudet ja vastuu

10.1 Asiakas voi peruuttaa sopimuksen, jos koko toimitus tai palvelu on meille lopulta mahdotonta ennen riskin siirtämistä; samoin jos osaa toimituksesta on mahdotonta suorittaa, kun tilaat vastaavia tuotteita, ja hänellä on perusteltu etu hylätä osittainen toimitus, muuten hän voi vähentää korvausta vastaavasti. Jos mahdottomuus tapahtuu hyväksynnän viivästymisen tai asiakkaan syyn takia, hänellä on edelleen velvollisuus harkita.
10.2 Voimme peruuttaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos odottamattomien tapahtumien sattuessa (lauseke 3.4) tai toimittajien tavarantoimitusten kyvyssä, hinnoittelussa tai laadussa tapahtuvien merkittävien muutosten vuoksi toimituksen asianmukainen toteuttaminen ei ole enää mahdollista tai taloudellisesti perusteetonta ja me ovat esittäneet tämän asiakkaalle heti seurausten tunnistamisen jälkeen. Ostajalla ei ole vaatimuksia vahingonkorvauksesta tällaisen peruutuksen vuoksi.
10.3 Vastuullisuutemme perustuu yksinomaan näissä olosuhteissa annettuihin määräyksiin.
10.4 Kaikki muut asiakkaan muut vaatimukset, erityisesti vaateet meitä ja sijaisia ​​edustajiamme tai sijaisia ​​edustajiamme vastaan, korvaavat kaikenlaisen vahingon, mukaan lukien vahingot, joita ei tapahtunut itse toimituksessa, oikeudellisesta syystä riippumatta, kuten huolimattomuus sopimuksen tekemisessä, rikkomus liitännäissopimusvelvoitteet tai vahingonkorvaus; paitsi jos velvollisuus maksaa korvausta perustuu tahalliseen tai törkeään huolimattomuuteen.

11 lainkäyttöalue

Kaikkien sopimussuhteesta johtuvien riitojen ratkaisemispaikka on Schönau; tämä koskee myös vekseleitä ja sekkejä. Meillä on oikeus nostaa kanne asiakkaan toimipaikassa.

12 Tietosuoja

Siltä osin kuin säilytämme normaalien liiketoimien yhteydessä tarvittavia asiakkaan tietoja, käsittelemme niitä BDSG: n määräysten mukaisesti.

13 Kasvien rakentamisen ehdot

Tämän lisäksi sovelletaan laitosrakentamisen ehtojamme.

Schlüter Automation and Sensorik GmbH, D-79677 Schönau
Tila: kesäkuu 2020