Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoek in de inhoud
Berichttypekiezers

Overzicht

Privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2024 en is van toepassing op burgers en permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de gegevens waarover we beschikken https://schlueter-automation.de van u ontvangen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking nemen wij de voorschriften voor gegevensbescherming in acht. Dit houdt onder meer in dat:

 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen we met behulp van dit privacybeleid;
 • we streven ernaar om onze verzameling van persoonlijke informatie te beperken tot alleen die persoonlijke informatie die nodig is voor legitieme doeleinden;
 • in gevallen waarin uw toestemming vereist is, vragen wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van de partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of om deze op uw verzoek te laten corrigeren of wissen.

Heeft u vragen of wilt u precies weten welke gegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsactiviteiten, waaronder het volgende: (klik om uit te vouwen)

2. Cookies

Om u de beste diensten te kunnen bieden, gebruiken wij en onze partners technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te openen. Als u akkoord gaat met deze technologieën, kunnen wij en onze partners persoonlijke gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze website verwerken. Als u uw toestemming niet geeft of intrekt, kunnen bepaalde functies worden beïnvloed. Meer informatie over deze technologieën en partners vindt u in onze Cookie beleid

3. Openbaarmakingspraktijken

We geven persoonsgegevens vrij wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijk bevel, b.v. B. op verzoek van een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan ​​door de wet, om informatie te verstrekken of voor een onderzoek naar een zaak die de openbare veiligheid aantast.

Als onze website of ons bedrijf wordt overgenomen of verkocht als onderdeel van een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt aan onze adviseurs en potentiële kopers en worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

Schlüter Automation und Sensorik GmbH neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en houdt zich aan de specificaties en richtlijnen ervan. Het maakt gebruik van het toestemmingsbeheerplatform met het identificatienummer 332. 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

We blokkeren de specificatie van volledige IP-adressen.

4. veiligheid

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

5. Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via links op onze website met elkaar zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaringen van die websites te lezen voordat u die websites gebruikt.

6. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u indien mogelijk actief informeren.

7. Toegang tot en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op informatie: u heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Recht op rectificatie: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze volledig door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er legitieme redenen zijn voor de verwerking.

Geef altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we niet de gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Contactgegevens

Schlüter Automation en Sensorik GmbH
Bergstr. 2
79674Todtnau
Duitsland
Website: https://schlueter-automation.de
E-mail: mail@schlueter-automation.de
Telefoonnummer: +497671992560