Generické voliče
Iba presné výsledky
Vyhľadávanie v názve
Vyhľadávanie v obsahu
Selektory typu príspevku

Prehľad

Ochrana dát

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 4. júna 2024 a vzťahujú sa na občanov a osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov vysvetľujeme, ako nakladáme s údajmi, ktoré máme https://schlueter-automation.de prijaté od vás. Odporúčame vám pozorne si prečítať toto vyhlásenie. Pri našom spracovaní dodržiavame predpisy o ochrane údajov. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré osobné údaje spracúvame. Robíme to pomocou týchto zásad ochrany osobných údajov;
 • snažíme sa obmedziť náš zber osobných údajov len na tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na legitímne účely;
 • v prípadoch, kedy je potrebný Váš súhlas, Vás najskôr žiadame o výslovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov;
 • prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a to isté požadujeme od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich opravu alebo vymazanie na vašu žiadosť.

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávania

Môžeme zhromažďovať alebo prijímať osobné údaje na množstvo účelov súvisiacich s našimi obchodnými operáciami, ktoré môžu zahŕňať nasledovné: (kliknutím rozbalíte)

2. Sušienky

Aby sme vám mohli poskytnúť tie najlepšie služby, my a naši partneri používame technológie, ako sú súbory cookie, na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Ak súhlasíte s týmito technológiami, my a naši partneri môžeme spracovávať osobné údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto webovej stránke. Ak svoj súhlas neudelíte alebo neodvoláte, niektoré funkcie môžu byť ovplyvnené. Viac informácií o týchto technológiách a partneroch nájdete v našom cookie Policy

3. Postupy zverejnenia

Osobné údaje zverejňujeme vtedy, keď nám to ukladá zákon alebo súdny príkaz, napr. B. na žiadosť orgánu činného v trestnom konaní v rozsahu povolenom zákonom poskytnúť informácie alebo na prešetrenie veci ovplyvňujúcej verejnú bezpečnosť.

Ak sa naša webová stránka alebo firma získa alebo predá ako súčasť fúzie alebo akvizície, vaše informácie môžu byť zverejnené našim poradcom a potenciálnym kupcom a prevedené na nových vlastníkov.

Schlüter Automation und Sensorik GmbH sa zúčastňuje IAB Europe Transparency & Consent Framework a dodržiava jeho špecifikácie a usmernenia. Používa platformu na správu súhlasov s identifikačným číslom 332. 

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov.

Google nesmie použiť údaje pre iné služby Google.

Blokujeme špecifikáciu úplných IP adries.

4. Bezpečnosť

Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužitie a neoprávnený prístup k osobným údajom. Tým sa zabezpečí, že k vašim údajom budú mať prístup len potrebné osoby, že prístup k údajom bude chránený a že naše bezpečnostné opatrenia budú pravidelne kontrolované.

5. Webové stránky tretích strán

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán, ktoré sú prepojené prostredníctvom odkazov na našej webovej stránke. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať spoľahlivo alebo bezpečne. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím týchto webových stránok prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

6. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov. Odporúča sa pravidelne kontrolovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, ak to bude možné.

7. Prístup k vašim údajom a ich zmena

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli vedieť, aké osobné údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa uchovávajú.
 • Právo na informácie: Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme.
 • Právo na opravu: Máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a nechať vaše osobné údaje vymazať.
 • Právo na prenosnosť vašich údajov: Máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a nechať ich v plnom rozsahu odovzdať inému prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: Proti spracovaniu vašich údajov môžete namietať. Toto dodržiavame, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Vždy prosím jasne uveďte, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že nemeníme alebo neodstraňujeme informácie o nesprávnej osobe.

8. Podanie Reklamácie

Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.

9. Kontaktné údaje

Schlüter Automation a Sensorik GmbH
Bergstrasse 2
79674 Todtnau
Nemecko
Webové stránky: https://schlueter-automation.de
E-mail: mail@schlueter-automation.de
Telefónne číslo: +497671992560