Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titeln
Sök i innehållet
Posttypväljare

Översikt

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 4 juni 2024 och gäller för medborgare och permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I denna dataskyddsförklaring förklarar vi hur vi hanterar de uppgifter vi har https://schlueter-automation.de fått från dig. Vi uppmanar dig att läsa detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi dataskyddsbestämmelserna. Det innebär bland annat att:

 • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personlig information till endast den personliga information som är nödvändig för legitima ändamål;
 • i de fall där ditt samtycke krävs ber vi först om ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detsamma från de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till din personliga information eller att få den korrigerad eller raderad på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, datum och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften relaterade till vår affärsverksamhet, vilket kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

För att kunna ge dig de bästa tjänsterna använder vi och våra partners teknologier som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Om du samtycker till dessa tekniker kan vi och våra partners behandla personuppgifter såsom surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Om du inte ger eller återkallar ditt samtycke kan vissa funktioner påverkas. Du kan hitta mer information om dessa tekniker och partners i vår Cookie Policy

3. Upplysningsförfaranden

Vi lämnar ut personuppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag eller domstolsbeslut, t.ex. B. att på begäran av en brottsbekämpande myndighet, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, tillhandahålla information eller för utredning av ett ärende som påverkar allmän säkerhet.

Om vår webbplats eller verksamhet förvärvas eller säljs som en del av en fusion eller förvärv, kan din information lämnas ut till våra rådgivare och potentiella köpare och överföras till de nya ägarna.

Schlüter Automation und Sensorik GmbH deltar i IAB Europe Transparency & Consent Framework och följer dess specifikationer och riktlinjer. Den använder plattformen för samtyckeshantering med identifikationsnummer 332. 

Vi har slutit ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar specifikationen av fullständiga IP-adresser.

4. säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personlig information. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina uppgifter, att åtkomsten till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder ses över regelbundet.

5. Tredjepartswebbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att behandla dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Det rekommenderas att du regelbundet läser igenom denna sekretesspolicy för att vara medveten om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi aktivt att informera dig om möjligt.

7. Få åtkomst till och ändra dina data

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som händer med dem och hur länge de sparas.
 • Rätt till information: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att när som helst komplettera, korrigera, radera eller blockera dina personuppgifter.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt till portabilitet av dina uppgifter: Du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och få den överförd i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, såvida det inte finns legitima skäl för behandling.

Ange alltid tydligt vem du är så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar fel persons uppgifter.

8. Lämna in ett klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktuppgifter

Schlüter Automation och Sensorik GmbH
Bergstr. 2
79674 Todtnau
Tyskland
webbplats: https://schlueter-automation.de
E-post: mail@schlueter-automation.de
Telefonnummer: +497671992560