undersökning

Integritetspolicy policy~~POS=HEADCOMP

1. Sekretess en överblick

Allmän information

Följande noteringar ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla data som personligen identifierar dig. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår integritetspolicy som anges i denna text.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Dess kontaktuppgifter finns i avtryck av denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina data?

Dina uppgifter kommer att samlas på den ena sidan, som du berättar för oss. Det kan till exempel vara data som du anger i en kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas automatiskt när du besöker webbplatsen via våra IT-system. Det här är framförallt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för begäran). Samlingen av dessa data är automatisk så snart du anger vår hemsida.

Vad använder vi dina data för?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

När som helst har du rätt att få gratis information om ursprung, mottagare och syfte med din lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av denna data. För detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd, kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket. Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfande beteende utvärderas statistiskt. Detta händer främst med kakor och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfande beteende är vanligtvis anonym; surfningsbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna till invändning i denna sekretesspolicy.

2. Allmän information och obligatorisk information

integritet

Operatörerna av dessa platser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadda dataskydd och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är information som personligen identifierar dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder det för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta händer.

Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Anmälan till ansvarig organ

Den ansvariga databehandlingsenheten på denna webbplats är:

Schlüter Automation och Sensorik GmbH
Bergstr. 2
79674 Todtnau
Tyskland

VD:
Jens Schlueter

Tel: +49 (0) 7671 99256-0

Ansvarig organ är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett befintligt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandlingen utförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av lagen om uppgiftsskydd har den berörda personen rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem är det statliga dataskyddsansvarige i det federala landet där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddspersonal och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få data som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller i uppfyllande av ett kontrakt, i sig själv eller till en tredje part i ett standard maskinläsbart format. Om du behöver direkt överföring av data till en annan ansvarig person, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder, av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel order eller förfrågningar som du skickar till oss som en webbplatsoperatör, en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra adresslinjen i webbläsaren från "http: //" till "https: //" och låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Du har rätt att frigöra information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling och om nödvändigt en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på adressen i avtrycket.

Motsägelse mot reklamemail

Användningen av publiceras under avtryck skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed avvisas. Operatörerna av platserna uttryckligen rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam information, såsom spam e-post.

3. Data Protection Officer

Lagstadgad dataskyddsansvarig

Vi har utsett ett dataskyddspersonal för vårt företag.

Schlüter Automation och Sensorik GmbH
för uppgiftsskyddsombudets uppmärksamhet
Bergstr. 2
79674 Todtnau
Tyskland

Telefon: + 49 (0) 7671 99256-0
E-post:

4. Datainsamling på vår hemsida

Cookies

De webbplatser använder sig av så kallade cookies. Cookies på din dator någon skada och inte innehåller virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De kommer att raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om användningen av cookies och tillåta cookies endast från fall aktivera godkännande av cookies för vissa funktioner eller utesluta allmän och automatisk borttagning av cookies när du stänger webbläsaren. När du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Kakor som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen) publiceras på grundval av Art. 6 para. 1 lit. F DSGVO sparade. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfande beteende) lagras, behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Server loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverns loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsareversion
  • Operativsystem som används
  • hänvisningsadress
  • Värdnamn för att komma åt datorn
  • Tidpunkt för begäran server
  • IP-adress

En sammanslagning av dessa data med andra datakällor kommer inte att utföras.

Grunden för databehandling är Art 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder.

kontakt

Om du skickar oss via kontaktformuläret begär din information från frågeformuläret inklusive dig ange var kontaktuppgifter lagras för att bearbeta begäran och i fallet med följdfrågor med oss. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut utan ditt medgivande på.

Behandlingen av uppgifterna som ingick i kontaktformuläret är därför uteslutande baserat på ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av de databehandlingstransaktioner som genomförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss om att radera, återkalla ditt samtycke till lagringen eller ändamålet för datalagringen utelämnas (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade.

Bearbetning av data (kund- och kontraktsdata)

Vi samlar, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning de är nödvändiga för upprättandet, innehållet eller ändringen av det rättsliga förhållandet (inventeringsdata). Detta görs på grundval av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla kontrakt eller förhandlingsåtgärder. Vi samlar, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsdata) endast i den mån det är nödvändigt för att aktivera eller ladda användaren för användningen av tjänsten.

Den insamlade kunddata kommer att raderas efter avslutad order eller uppsägning av affärsrelationen. Juridiska uppehållsperioder förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionerna för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras på grundval av Art.6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att styras av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före sändningen till Förenta staterna. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

browser plugin

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats så mycket som möjligt. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Motståndet mot datainsamling

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En inställnings cookie är inställd som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hur man hanterar användaruppgifter från Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

orderhantering

Vi har ingått avtal med Google för orderbehandling och tillämpar de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav fullständigt när de använder Google Analytics.

6. Nyhetsbrev

nyhetsbrev uppgifter

Om du vill få nyhetsbrevet erbjuds på webbplatsen, behöver vi din e-postadress och information som tillåter oss att verifiera att du är ägaren av e-postadress och accepterar att ta emot nyhetsbrevet är , Ytterligare uppgifter samlas inte in eller endast på frivillig basis. Vi använder denna information uteslutande för leverans av den begärda informationen och skickar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som registrerats i nyhetsbrevsregistreringsformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 stycke 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadress och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Lagligheten i de redan utförda databehandlingarna påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifterna som deponeras hos oss för att erhålla nyhetsbrevet sparas av oss från nyhetsbrevet till din avbokning och kommer att raderas efter avbrott av nyhetsbrevet. Data som lagras för andra ändamål med oss ​​(t.ex. e-postadresser för medlemmarnas område) förblir opåverkade.

7. Pluggar och verktyg

Youtube

Vår hemsida använder plugins från Google-powered YouTube-sidan. Webbplatsoperatören är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra YouTube-pluginaktiverade webbplatser kommer du att vara ansluten till YouTube-servrarna. Den berättar för YouTube-servern vilken av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter YouTube dig att associera ditt webbläsarbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube är i intresse för en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO.

Mer information om hur du hanterar användarinformation finns i YouTube: s sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Googles webbfonter

Den här webbplatsen använder så kallade webbfonter, som tillhandahålls av Google, för enhetlig representation av teckensnitt. När du ringer upp en sida laddar webbläsaren dina webbfonter i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Som ett resultat lär Google att vår webbplats har nåts via din IP-adress. Användningen av Googles webbfonter är av intresse för en konsekvent och attraktiv presentation av våra onlinetjänster. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används en standardfontur av din dator.

Mer information om Googles webbfonter finns i https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Den här webbplatsen använder kartläggningstjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps måste du spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA. Leverantören av denna webbplats har ingen inverkan på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps är av intresse för en attraktiv presentation av våra onlinebutiker och en lätt hittabarhet av de platser vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO.

Mer information om hur du hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.